WARSZAWA WIELU KULTUR

Gra przybliża uczestnikom wielokulturowość stolicy. Warszawa na przestrzeni wieków była miastem wielu narodów i wielu języków. Przemierzając dzielnice Wola i Śródmieście gracze napotykają ślady zaginionych, wciąż żywych i rodzących się diaspor. Uczestnicy, wykonując kolejne zadania, poznają różnice i podobieństwa pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem w obrządku łacińskim i wschodnim, jak również pomiędzy kalwinami i luteranami. Gracze napotkają ślady Tatarów polskich, Karaimów, poznają różnice pomiędzy Ormianami i Gruzinami. Uczestnicy gry odnajdą „zaginione” świątynie Warszawy, napotkają na swojej drodze chasyda modlącego się w ekstatycznym tańcu, królową polskich Tatarów i wiele innych postaci. Warszawa to tygiel, etniczna mieszanka, która tworzyła się na przestrzeni dziejów, wciąż trwa i wciąż powstaje. Czas trwania: około trzech godzin.