AKCJA POD ARSENAŁEM

Uczestnicy gry przenoszą się w czasie do okupowanej Warszawy. Wcielają się w żołnierzy Grup Szturmowych Szarych Szeregów i biorą udział w przygotowaniu akcji i odbiciu z rąk hitlerowców Jana Bytnara – „Rudego”. W pierwszym zadaniu uczestnicy zdobywają fałszywe dokumenty pozwalające im poruszać się po kontrolowanym przez Niemców mieście. Wykonując kolejne rozkazy, zapoznają się z realiami okupowanej Warszawy, dowiadując się m.in. jak wyglądało uzbrojenie żołnierzy Grup Szturmowych Szarych Szeregów i warszawska moda w czasie II wojny światowej. Scenariusz gry oparty na powieści Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Czas trwania: około trzech godzin.