Faktura

  • by

Informacje o wycieczce

Dane uczestnika wyjazdu:

Dane do faktury:

faktura m być wystawiona na

Dane do faktury:

faktura ma być wystawiona na

Adres do korespondencji:

wpisz jeżeli jest inny niż w danych do faktury

Wymagane zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu w celach niezbędnych do wystawienia i przesłania faktury przez:

WawaGra Adrian Pogorzelski,
ul. Andriollego 16 lok. 14
05-400 Otwock

Oświadczam również że zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych przez WawaGra Adrian Pogorzelski , zrozumiałem i akceptuję jej postanowienia.

Wyrażam zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.